Skatila FBK har ett 15-tal aktiva brandmän, som övar varje måndag. De måste vara beredda på bränder, olyckor och översvämningar


Frivilliga brandmännen alltid redo att rycka ut

Frivilla står för

tre av fem uppdrag

Frivilliga brandkårer, FBK, är en viktig institution i Finland, bestående av frivilliga som arbetar som brandmän eller i olika stödfunktioner.


De står för tre av fem av räddningsverkens uppdrag i Finland, och ansvarar för upp till 90 % av Finlands yta.


I Finland finns över 600 frivilliga brandkårer. De flesta av dem fungerar enligt avtal med ett av de 22 områdes­räddnings­verken i landet (på Åland med respektive kommun).


Avtalen kräver att man inom given tid med givet antal personer kan rycka ut. I gengäld får kårverksamheten ekonomiskt stöd, men avtalens utformning kan vara mycket varierande.


En del av de frivilliga får ekonomisk kompensation medan andra arbetar helt gratis.


Ofta försöker brandkåren också få andra inkomster genom tjänster, till exempel trädfällning, bevattning och så vidare.


Källa: Wikipedia

Det torra juli har skapat mark- och  skogsbränder på olika håll i Österbotten. Det är endast Korsholm som har klarat sig undan med mindre bränder än övriga områden. Brandmännen är alltid beredda.

Frivilliga i brandkåren Skatila FBK samlas varje måndag vid brandstationen i Voitby, Korsholm, för att öva olika lika scenarier.


Förra veckan klippte brandmännen upp ett biltak för att rädda passagerarna vid en trafikolycka. Den här veckan tränar de på att släcka med hjälp av vatten från ån.


– Vi har 26 brandmän på listan varav ett 15-tal är aktiva. De flesta är med varje vecka, säger kårchefen Mats-Erik Bäck. Kvällens övning är en så kallad klareringsövning.


– Vi suger upp vattnet med motorsprutan från ån till en tjockare matarledning som via ett grenstycke fördelar vattnet till tre mindre arbetsslangar, förklarar Johan Peth.


Det är en metod som används bland annat vid mark- och skogsbränder som sker i närheten av vattendrag eller sjöar. I andra fall måste man transportera vattnet till brandplatsen.


Skatila FBK fick en ny brandbil 2016, med en högtrycksspruta och 500 liter vatten. Den gamla bilen fungerar numera som kårens veteranbil och körs till exempel på parader och andra evenemang. Brandkåren förfogar också över en båt och en fyrhjuling med släp. Fyrhjulingen körs med larvband vintertid för att kunna ta sig fram i all terräng.


– Den är speciellt bra att ha vid skogsbränder, då vi kan ta oss till platser utan väg. På släpet, som är ett hemmabygge, får vi plats med motorsprutan och slangar, säger Tony Bäck.


Båten har brandkåren haft hjälp av vid de översvämningar som inträffat runt älven, då det bland annat handlat om att transportera sandsäckar.


De frivilliga brandmännen tycker att de får uppskattning för det som de gör, speciellt från ortsborna i byarna vid översvämningstider. Arbetet ersätts med timlön som varierar beroende på antalet avlagda kurser.


– Det är ingen som är med här för lönen utan för att det är intressant och känns meningsfullt, säger Johan Peth.


Han ser gärna att fler engagerar sig i frivilliga brandkåren. I sommar har man också startat juniorverksamhet för att få fram fler unga brandmän.


I juniorverksamheten finns ingen åldersgräns. Dock måste man vara minst 16 år för att gå första kursen i släckningsarbete som ordnas av räddningsverket. För att komma med på alarm måste man vara minst 18 år.


– Kraven blir hela tiden tuffare för frivilliga brandmän och man ska genomgå flera olika kurser, men de flesta brukar klara det, säger Mats- Erik Bäck.


Skatila FBK hade 30 utryckningar under 2018. Markbränder och översvämningen stod för de flesta alarmen.TEXT o FOTO: TOM JUSLIN

Kårchefen Mats-Erik Bäck är veteranen i gänget. Det är också den äldsta
veteranbilen som numera används begränsat.

– Det är ingen som är med här för lönen utan för att det är intressant och känns meningsfullt, säger Johan Peth.