LIV I ÖSTERBOTTEN


Sommaren 2019 gjorde jag en resa genom Österbotten
för att dokumentera människor och deras liv i ord och bild.

Bac Van Nguyen är en av de många vietnameser som jobbar i växthus Närpes.

Den gamla likvagnen dras genom Valsberg av Annica Lind och hennes häst Poverik.