Livskraften i

Västerbotten

Liv i Västerbotten är en del av Västerbottens Museums önskan att visa på den livskraft som finns i Västerbottens inland.Det målas ofta upp en mörk bild av inlandet och dess befolkningsminskning, men det finns många positiva saker att upptäcka.


Jag fick den otroligt ärofulla uppgiften att göra en nutida dokumentation av folk och miljöer i Västerbottens inland, en dokumentation gjord i Sune Jonssons anda.

Detta gjordes under tre månader sommaren 2013 och skedde genom ett samarbete mellan Västerbottens Museum, Västerbottens-Kuriren och Umeå 2014.


Det resulterade i en fotoutställning i det nya Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi.

Hopp för framtiden. Emil Karlsson och Marcus Näsström har själva byggt bastuflotten i Vilhelmina.

Bönhuset i Blattnicksele har blivit gym. Hälsan har blivit vår nya religion.

En av de sista unga bondefamiljerna. Angela Stone-Karlsson med sonen Rasmus i Slussfors.