ÖLIV I KVARKEN


Öarna är en viktig del av Kvarken fyllda med liv. Här finns dessutom ett världsarv - Höga kusten på den svenska sidan och låga kusten på den finländska.


Bara några av våra större öar i Kvarken har i dag en fast befolkning - Holmön, Ulvön och Bergö -  men de andra öarna får även de ett sjudande liv på somrarna.

Unga upptäcker Holmön

 

Allt fler unga ser en tjusning i att flytta ut till Holmön. Om de inte bosätter sig där på heltid så åtminstone på fritiden. Josefin och Petter Lämås flyttade ut till ön redan för sju år sedan. De tillhör den nya generationen bofasta öbor.