Nordiska Ministerrådets Galleri. Köpenhamn

Lilla Galleriet, Umeå

Närpes Sparbanks samlingslokal, Finland

Klimatresan 

fick egen fotoutställning


Bilderna från Klimatresan har tagits fram på canvas och blivit en egen fotoutställning som visats på olika platser i Norden, bland annat i Nordiska Ministerrådets Galleri i Köpenhamn.

– Lilla Galleriet, Umeå, 5/5–15/5 2008

– Egilhallen, Västerbottens Museum, Umeå, 16/6–31/8 2008

– Närpes Sparbank, Närpes, Finland 31/10–7/11 2008

– Nordiska Ministerrådets Galleri, Köpenhamn, 14/11–12/12 2008

– Stadshuset, Närpes, Finland 7/1 – 30/1 2009

– Umeå universitet, Miljövecka Umeå 4/5 – 8/5 2009

– Uteliv&Äventyr mässa, Örnsköldsvik 15–17/5 2009

– Umeå universitet, Universum, Umeå 18/5 – 30/9 2009

– Humlebæk bibliotek, Fredensborg, Danmark 9/10–29/10 2009

– Utställningsturné i Nord-Norge 1/3 2010 - 31/5 2012

– Barents sekretariat, Kirkenes, Norge 21/8 2015 - permanent

Tavlor på turné.

Västerbottens museum, Umeå

Umeå universitet

Uteliv&Äventyrsmässa, Örnsköldsvik

Fotografierna i utställningen