Om klimatförändringar

i de nordiska länderna

Klimatresan är en artikel- och föredragsserie om klimatförändringarnas inverkan på människor, djur och natur i de fem nordiska länderna.


Resorna genom de nordiska länderna gjordes med stipendium från Nordiska rådet och Publicistklubben.

Klimatresan har inte huvudfokus på forskare och deras resultat, utan på vanliga människors upplevelser av förändringar i naturen, farhågor för framtiden  och förslag på ett mera klimatvänligt liv.

Klimatresan fick

egen fotoutställning


Bilderna från Klimatresan har tagits fram på canvas och blivit en egen fotoutställning som visats på olika platser i Norden, bland annat i Nordiska Ministerrådets Galleri i Köpenhamn.

Tom Juslin