Aten 2015

I mars 2015 vistades jag två veckor i Aten för att fånga bilden av eurokrisens Grekland.


Jag mötte människor som var oroliga, men mest hoppfulla med övertygelse om att det kommer att ordna sig.


Resultatet blev en fotodokumentation av människor i ett drabbat krisland.

Ett ungt par i Plaka-området i Aten. De unga har inte helt tappat tron på en tillvaro i Grekland.

Grekiska poliser i Aten. Det är tuffa tider för de offentligt anställda.

En kvinna matar duvor intill Syntagmatorget vid parlamentet, som ofta är platsen för grekernas protester mot den ekonomiska situationen.