Utställningar

Lilla Galleriet, Umeå

Närpes Sparbanks samlingslokal, Finland

Fotografierna i utställningen

Nordiska Ministerrådets Galleri. Köpenhamn

Klimatresan 

fick egen fotoutställning

 

Bilderna från Klimatresan har tagits fram på canvas och blivit en egen fotoutställning som visats på olika platser i Norden, bland annat i Nordiska Ministerrådets Galleri i Köpenhamn.

– Lilla Galleriet, Umeå, 5/5–15/5 2008

– Egilhallen, Västerbottens Museum, Umeå, 16/6–31/8 2008

– Närpes Sparbank, Närpes, Finland 31/10–7/11 2008

– Nordiska Ministerrådets Galleri, Köpenhamn, 14/11–12/12 2008

– Stadshuset, Närpes, Finland 7/1 – 30/1 2009

– Umeå universitet, Miljövecka Umeå 4/5 – 8/5 2009

– Uteliv&Äventyr mässa, Örnsköldsvik 15–17/5 2009

– Umeå universitet, Universum, Umeå 18/5 – 30/9 2009

– Humlebæk bibliotek, Fredensborg, Danmark 9/10–29/10 2009

– Utställningsturné i Nord-Norge 1/3 2010 - 31/5 2012

– Barents sekretariat, Kirkenes, Norge 21/8 2015 - permanent

Tavlor på turné.

Västerbottens museum, Umeå

Umeå universitet

Uteliv&Äventyrsmässa, Örnsköldsvik

Copyright © All Rights Reserved